Ontworteld | Project Uitloper

Ontworteld is het achtste deel in de reeks van Project Uitloper. Binnen het (bio)kunst-experiment, sinds maart 2016, wordt een combinatie gemaakt van (voedsel)planten en textiel en is gebaseerd op de textiel en de agrarische roots van Twente. Daarnaast zet het vraagtekens bij de huidige voedsel-, kleding- en textielindustrie.

Voor de ontginning tot landbouwgebied en bosbouw bestond het oude Twentse landschap voornamelijk uit ‘woeste gronden’ (niet-gecultiveerde terreinen, zoals heide, veengebieden en moerassen). Rogge en vlas waren in Twente belangrijke gewassen om te voorzien in de eerste levensbehoeften van voedsel en textiel.

De menselijke manipulatie van de natuur voor het verkrijgen van grondstoffen voor onze eerste levensbehoeften: voedsel, kleding en onderdak. Hoe verhoudt zich dat weer tot de natuur?

‘Er groeit iets tussen de rogge’. Het werk ligt eerst nog verscholen tussen de rogge en zal de komende maanden meerdere metamorfoses ondergaan, van groei, bloei naar een droog gewas. De laatste fase wordt bepaald door het verloop van de metamorfoses.

Materiaal: aarde, heidemat, metaal, hout en vlas.

Met dank aan:
Limagrain Nederland BV voor het leveren van de zaden.
Houtzagerij Twickel voor het leveren van het hout.

Website Project Uitloper Fill 1