Op dinsdag 22 juni tussen 14.00-16.00 uur presenteert Twente Milieu de resultaten van twee interessante onderzoeken op het gebied van kennis en gedrag van de Twentse inwoners rond textiel. In een afwisselend programma gaat presentator Ernst Bergboer in gesprek met diverse gasten, zoals Daniella van der Stelt (Textiel Festival Twente), Michiel Dewagtere (onderzoeksbureau Prospex), Maarten Brouwer (chauffeur Twente Milieu) en Bas Assink (Manager Strategie & Beleid, Twente Milieu). Het belooft een afwisselend programma te worden met mooie gesprekken, live peilingen en interessante beelden uit de praktijk.

Wat weten inwoners van textiel en hoe gaan zij ermee om?

De afgelopen periode voerde Twente Milieu twee onderzoeken uit onder inwoners van Twente naar hun kennis en gedrag rond textiel. Zowel de aankoopfase, gebruiksfase als de afdankfase kwamen hierbij aan bod. Aanleiding is de grote hoeveelheid textiel die nu nog wordt afgedankt via het restafval en de wens om steeds meer textiel geschikt te maken voor hergebruik of recycling.

De opgedane kennis uit beide onderzoeken gebruiken we bij de vervolgstappen die we gaan zetten bij de inzameling van textiel in Twente. We gaan op verschillende manieren proberen de kwantiteit en de kwaliteit van het gescheiden ingezamelde textiel in Twente te verbeteren, met daarbij deze onderzoeken als onderbouwing. We hopen zo de textielketen verder circulair te kunnen maken, door meer herbruikbaar textiel in te zamelen dat verkocht kan worden via de kringloopwinkels en meer versleten of kapot textiel dat gerecycled kan worden verderop in de keten om zo terug te keren als nieuw textiel.

De onderzoeken in het kort:

TexLabs

Tijdens zeven interactieve workshops, zogenaamde Citizen Labs, hebben deelnemers hun kennis en ervaringen gedeeld en inzicht gegeven in hun gedrag rondom textiel. Daarnaast vulden ruim 1000 respondenten uit Twente een digitale vragenlijst in. De Citizen Labs zijn begeleidt door het Belgische bedrijf Prospex en onderdeel van een groter internationaal onderzoek naar gedrag rondom textiel. De universiteit van Manchester analyseerde de resultaten en maakte voor ons een rapportage die inzicht geeft in het gedrag van Twente. Er is specifiek gekeken naar de kennis over de verschillende soorten textiel en de wijze van informatie verzamelen over textiel. We kunnen daarbij opvallende resultaten melden over gepensioneerde inwoners en bewoners van hoogbouw!

Social media campagne

Daarnaast zette Twente Milieu een online campagne in via Facebook en Instagram. Deze was gericht op zowel het informeren van de inwoners over textiel als het ophalen van hun kennis erover. We toonden vier weken lang verschillende advertenties met producten, waarbij inwoners konden aangeven of zij dachten dat iets wel of niet bij het textiel hoorde.

Dit leverde naast inzicht over de kennis van de Twentse inwoners over het scheiden van textiel ook positieve resultaten op tijdens de campagne: door kennis te delen verbeterden de resultaten van de campagne en wisten meer inwoners de juiste keuze te maken voor de soorten textiel. We presenteren een analyse van onze aanpak en de resultaten tijdens het webinar.

Dit webinar en de onderzoeken zijn onderdeel van Circulair Textiel Twente, een project van Stichting Texplus bestaande uit vertegenwoordigers van Saxion, Frankenhuis, Enschede Textielstad, Saxcell, Regionaal Textielsorteercentrum Twente en Twente Milieu. Het project is onderdeel van de Regio Deal Twente en wordt mede mogelijk gemaakt door Regio Twente, Provincie Overijssel en de Rijksoverheid.

 

Dinsdag 22 juni

14:00-16:00 uur